นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศนโยบายโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ปีการศึกษา 2564
จำนวนผู้เข้าชม : 1,136 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 01 พ.ย. 2564
สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด