นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

25 เม.ย.
นางสาวชนนิกานต์ แซ่ปัก
ครูผู้ช่วย

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศนโยบายโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ปีการศึกษา 2564
จำนวนผู้เข้าชม : 1,271 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 01 พ.ย. 2564
สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด