นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) เรื่อง การเปิดเรียนแบบปกติ (On-site) ทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
จำนวนผู้เข้าชม : 171 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 06 พ.ค. 2565
สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด