นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

01 ก.ย.
นางสาวนวภร ศรีทองฉิม
ครูผู้ช่วย

03 ก.ย.
นางสาวดวงฤดี ชีวะ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

09 ก.ย.
นางศิริวิมล ช่วยรักษ์
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

11 ก.ย.
นางสาวอรพรรณ สุวรรณบุตร
ครูชำนาญการ

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศเครือข่ายอำเภอกาญจนดิษฐ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ “รำลึกกวีกลอนสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย ครั้งที่ ๑”
จำนวนผู้เข้าชม : 1,168 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 20 ก.ค. 2565
สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด