นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศเครือข่ายอำเภอกาญจนดิษฐ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ “รำลึกกวีกลอนสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย ครั้งที่ ๑”
จำนวนผู้เข้าชม : 132 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 20 ก.ค. 2565
สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด