นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
จำนวนผู้เข้าชม : 154 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 25 ม.ค. 2566
สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด