นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

25 เม.ย.
นางสาวชนนิกานต์ แซ่ปัก
ครูผู้ช่วย

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) เรื่องการหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ
จำนวนผู้เข้าชม : 400 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 12 มิ.ย. 2566
สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด