นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

25 เม.ย.
นางสาวชนนิกานต์ แซ่ปัก
ครูผู้ช่วย

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) เรื่อง มาตรการส่งเสริมสวมหมวกนิรภัย 100 % ของโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
จำนวนผู้เข้าชม : 387 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 30 มิ.ย. 2566
สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด