นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

25 เม.ย.
นางสาวชนนิกานต์ แซ่ปัก
ครูผู้ช่วย

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ระเบียบโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๖
จำนวนผู้เข้าชม : 213 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 12 พ.ค. 2566
สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด