นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศการจัดการเรียนการสอนชดเชยภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
จำนวนผู้เข้าชม : 38 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 15 ก.ค. 2563
สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด