นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศการทดลองเปิดเรียนแบบ ON-Site ในสถานการณการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เต็มรูปแบบ
จำนวนผู้เข้าชม : 255 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 12 ส.ค. 2563
สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด