นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จำนวนผู้เข้าชม : 47 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 03 ก.พ. 2563
สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด