นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำนวนผู้เข้าชม : 61 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 23 ธ.ค. 2562
สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด