นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ร้องทุกข์ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จำนวนผู้เข้าชม : 74 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 11 ธ.ค. 2562
สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด