นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
จำนวนผู้เข้าชม : 42 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 11 ธ.ค. 2562
สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด