นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » แจ้งการเลื่อนรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
จำนวนผู้เข้าชม : 231 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 18 มี.ค. 2563

 

สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด