นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศรับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
จำนวนผู้เข้าชม : 377 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 15 ม.ค. 2563
สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด