นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2563
จำนวนผู้เข้าชม : 108 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 09 ม.ค. 2563

ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2563 โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ร่วมกับ เทศบาลตำบลท่าทองใหม่ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2563 ขึ้น ณ สนามโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ตั้งแต่เวลา 07.00 - 16.00 น.