นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » 6 มาตรการหลักในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิค 19 (COVID-19)
จำนวนผู้เข้าชม : 772 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 01 ก.ค. 2563