นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

05 ก.พ.
นางสาวชุติกาญจน์ แม้นเมฆ
ครู

15 ก.พ.
นางจิราพร ขอนแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
- กิจกรรมมอบทุนการศึกษาจากกองทุนการศึกษาโรงเรียนวัดท่าไทรฯ
10
11
- สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
12
- สอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565
- รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 12 - 16 กุมภาพันธ์ 2566
13
14
15
- รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 11 - 15 มีนาคม 2566
16
17
18
19
20
- สอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
21
- รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2566
22
23
24
25
26
27
28
ดูย้อนหลัง
เดือนนี้ | ม.ค. 67 | ธ.ค. 66 | พ.ย. 66 | ต.ค. 66 | ก.ย. 66 | ส.ค. 66 | ก.ค. 66 | มิ.ย. 66 | พ.ค. 66 | เม.ย. 66 | มี.ค. 66 | ก.พ. 66