นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

01 พ.ค.
นางสาวอ้อมใจ อร่าม
ครู

05 พ.ค.
นางนวลฉวี ไทรบุรี
ครูชำนาญการพิเศษ

16 พ.ค.
นายพานุ นราภัย
ครูชำนาญการ

18 พ.ค.
นางสาวกชพร หมุนหลี
ครู

28 พ.ค.
นางสาวจรรยาภรณ์ ศิริกาญจน์
ครู

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
- สอบปลายปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (13-14,16-17 มีนาคม)
14
15
- สอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
- ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2566
28
- ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 2/2566
29
- ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษาเครือข่ายกาญจนดิษฐ์
30
31
- ประกาศผลการเรียน ประกาศปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ดูย้อนหลัง
เดือนนี้ | เม.ย. 67 | มี.ค. 67 | ก.พ. 67 | ม.ค. 67 | ธ.ค. 66 | พ.ย. 66 | ต.ค. 66 | ก.ย. 66 | ส.ค. 66 | ก.ค. 66 | มิ.ย. 66 | พ.ค. 66