นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
- เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 วันที่หนึ่ง
15
- เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 วันที่สอง
16
- เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 วันที่สาม
17
18
19
20
21
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ดูย้อนหลัง
เดือนนี้ | ก.พ. 66 | ม.ค. 66 | ธ.ค. 65 | พ.ย. 65 | ต.ค. 65 | ก.ย. 65 | ส.ค. 65 | ก.ค. 65 | มิ.ย. 65 | พ.ค. 65 | เม.ย. 65 | มี.ค. 65