นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
2
3
4
- ปรระชุมผู้ปกครองนักเรียน
5
- ปรระชุมผู้ปกครองนักเรียน
6
7
8
- ตรวจนับนมโรงเรียนครั้งที่ 1
9
- ตรวจนับนมโรงเรียนครั้งที่ 2
10
- ตรวจนับนมโรงเรียนครั้งที่ 3
11
12
13
- ตรวจนับนมโรงเรียนครั้งที่ 4 ร่สมกับเจ้าหน้าที่เทศบาล
14
15
16
17
18
19
20
- สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงานธนาคารโรงเรียน
21
22
23
- ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา
24
- กิจกรรมถวายพระพรในหลวงรัชกาลที่ 10
25
26
27
28
29
- กิจกรรมวันภาษาไทย
30
31
ดูย้อนหลัง
เดือนนี้ | ก.พ. 64 | ม.ค. 64 | ธ.ค. 63 | พ.ย. 63 | ต.ค. 63 | ก.ย. 63 | ส.ค. 63 | ก.ค. 63 | มิ.ย. 63 | พ.ค. 63 | เม.ย. 63 | มี.ค. 63