นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

25 เม.ย.
นางสาวชนนิกานต์ แซ่ปัก
ครูผู้ช่วย

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
2
3
4
5
6
7
8
- กิจกรรมวันอาเซียน
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
- กิจกรรมบูรณาการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19
- คณะผู้บริหารสพป.ตรังเขต 1 และรร.บ้านหนองชุมแสง ศึกษาดูงาน จำนวน 155 คน
- ตอบ IIT :ITA Online 19 - 21 สิงหาคม
20
21
22
- ตอบ EIT :ITA Online 22 - 26 สิงหาคม
23
- ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่สมรรถนะผู้เรียน ครูจำนวน ๖ คน
24
25
- นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช ศึกษาดูงาน จำนวน ๓๐ คน
26
- คณะครูรร.อนุบาลราชบุรี ศึกษาดูงาน
27
28
29
30
- กิจกรรมนิเทศศาสนพิธีกร พุทธสมาคม คุณครูรัตติยา ธีระเผ่าพันธ์
31
ดูย้อนหลัง
เดือนนี้ | มี.ค. 67 | ก.พ. 67 | ม.ค. 67 | ธ.ค. 66 | พ.ย. 66 | ต.ค. 66 | ก.ย. 66 | ส.ค. 66 | ก.ค. 66 | มิ.ย. 66 | พ.ค. 66 | เม.ย. 66