นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
- ค่ายแกนนำเยาวชนคนคุณธรรม
- ประเมินผลการพัฒนาครูผู้ช่วยครั้งที่ 4 คุณครูชุติกาญจน์/คุณครูขจรศักดิ์
2
- ค่ายคนดีของแผ่นดิน โรงเรียนสุจริต
3
4
5
6
7
8
9
- ส่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)
10
- ทอดผ้าป่าวัดท่าไทร
11
12
13
- เปิดสอนชดเชย ครั้งที่ 5
- จัดกิจกรรม Big cleaning Day
14
- ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 11/2563
15
16
17
18
19
- รองผู้อำนวยการโรงเรียนมารายงานตัวปฏิบัติราชการ
20
- กำหนดส่งงานควบคุมภายใน ปี 2563
- ส่งรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2563
21
22
- คุณครูศักดิ์ชริน อาจหาญ เดินทางไปรายงานตัวรับตำแหน่ง รอง ผอ. รร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี
23
- เปิดสอนชดเชย ครั้งที่ 6
24
- ทอดผ้าป่า หลวงตามณ วัดท่าไทรฯ
- ประชุมทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564
25
- ประชุมทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564
26
27
28
29
30
31
ดูย้อนหลัง
เดือนนี้ | ธ.ค. 63 | พ.ย. 63 | ต.ค. 63 | ก.ย. 63 | ส.ค. 63 | ก.ค. 63 | มิ.ย. 63 | พ.ค. 63 | เม.ย. 63 | มี.ค. 63 | ก.พ. 63 | ม.ค. 63