นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) เรื่อง การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จำนวนผู้เข้าชม : 1,133 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 06 ก.ย. 2564
สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด