นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

01 ธ.ค.
นางสาววิลัยลักษณ์ ดำคง
ครู

05 ธ.ค.
นางเฉลิมขวัญ ทองสุก
ครู

06 ธ.ค.
นางสาววิชชุดา เสือแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

11 ธ.ค.
นายสุเทพ ชูมี
พนักงานบริการ

12 ธ.ค.
นางสาวอัญชุลี แพเพชรทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
2
3
- กำหนดสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
4
5
6
7
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้น ป.6 ถึง ม.3
8
- ประชุมสมาคมครูอำเภอกาญจนดิษฐ์
9
10
- จัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
11
- จัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
12
- จัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
13
- จัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
14
- กำหนดสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
15
16
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้น อ.2 ถึง ป.5
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ดูย้อนหลัง
เดือนนี้ | พ.ย. 66 | ต.ค. 66 | ก.ย. 66 | ส.ค. 66 | ก.ค. 66 | มิ.ย. 66 | พ.ค. 66 | เม.ย. 66 | มี.ค. 66 | ก.พ. 66 | ม.ค. 66 | ธ.ค. 65