นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร
(ดิตถานุเคราะห์)

หน้าหลัก ขอรับไฟล์เอกสารจากทางโรงเรียน
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
2
3
- กำหนดสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
4
5
6
7
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้น ป.6 ถึง ม.3
8
- ประชุมสมาคมครูอำเภอกาญจนดิษฐ์
9
10
- จัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
11
- จัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
12
- จัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
13
- จัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
14
- กำหนดสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
15
16
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้น อ.2 ถึง ป.5
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ดูย้อนหลัง
เดือนนี้ | ก.พ. 66 | ม.ค. 66 | ธ.ค. 65 | พ.ย. 65 | ต.ค. 65 | ก.ย. 65 | ส.ค. 65 | ก.ค. 65 | มิ.ย. 65 | พ.ค. 65 | เม.ย. 65 | มี.ค. 65